LECO në Shqipëri dhe Kosovë

LECO është në rajonin e Shqipërisë dhe Kosovës i përfaqësuar nga një shitje të autorizuar dhe prania shërbimit nga ANNAFER doo Novi Sad, Serbi.
Kontakt: Znj Olgica Gaal
e-mail: Olgica_Gaal@leco.com
Tel:. +381 98 361 635
Gjuha e komunikimit në gjuhën serbe, maqedonase, angleze
Përshtatja në faqen gjuhës është aktualisht në ndërtim e sipër. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.

Return