LECO во Македонија

АННАФЕР д.о.о. (Нови Сад, Србија) е овластен представник за продажба и сервисирање на LECO опрема на територијата на Македонија.
Контакт: г-ѓа Олгица Гаал
e-mail: Olgica_Gall@sleco.com
Тел:. +381 63 598 361
Јазик за комуникација: српски, македонски, англиски
Адаптацијата на веб-сајтот на локалниот јазик е во фаза на изградба. Ви благодариме за вашето разбирање.

Return